Danh sách, số điện thoại Quản trị mạng các cơ quan quản lý nhà nước


STT Tên đơn vị Họ và tên Đơn vị công tác SĐT
1 Sở TT&TT


2 Sở Tư pháp Nguyễn Thị Oanh Văn Phòng Sở 0977.227.237
3 Sở Ngoại Vụ Trịnh Hoàng Sinh Văn Phòng Sở 0913.688.526
4 Sở VHTT&DL Lê Văn Dũng Văn Phòng Sở 0919.552.448
5 Ban Dân Tộc Lê Anh Lân Văn Phòng Ban 0943.888.377
6 Sở LĐTB&XH Lê Ngọc Tương Văn Phòng Sở 0919.570.650
7 Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN Nguyễn Anh Hải Văn Phòng Ban 0972.525.225
8 Sở Xây Dựng Trần Văn Tuấn Văn Phòng Sở 0989.091.037
9 Thanh Tra Tỉnh Lê Ngọc Linh Văn phòng 0989.838.635
10 Sở KH&CN Trương Ngọc Huấn Văn Phòng Sở 0914.535.357
11 Trung tâm xúc tiến Lê Thị Ngọc Quý
0935.848.886
12 Sở Công Thương Nguyễn Văn Hùng Văn Phòng Sở 0859.957.999
13 Sở Giao Thông Phạm Thành Long Văn phòng Sở 0915.978.106
14 Sở Nội Vụ Lê Hoài Phương Văn Phòng Sở 0904.393.388
15 UBND huyện Mường Lát Hà Thị Anh Văn Phòng UBND 0373.216.783
16 UBND huyện Như Thanh Lê Hữu Hoàng Văn phòng UBND 0983.798.197
17 Sở TN&MT Hà Tuấn Anh
Nguyễn Văn Đạt
Trung tâm CNTT 0904.379.345
18 Sở Y Tế Trương Việt Dũng Văn Phòng Sở 0913.026.488
19 Sở KH&ĐT Tạ Công Thuận Văn Phòng Sở 0912.395.559
20 Sở NN&PTNT Đỗ Trọng Vĩnh Văn Phòng Sở 0986.796.475
21 Sở GD&ĐT Vũ Nguyên Hoàng Văn Phòng Sở 0903.219.863
22 Sở Tài Chính Hồ Anh Sơn Phòng QLNS 0949.501.618
23 UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Tuấn Trường Văn Phòng UBND 0395.085.060
24 UBND huyện Quan Hóa Phạm Văn Lâm Văn Phòng UBND 0979.856.099
25 UBND huyện Quan Sơn Trịnh Vinh Hiệp Văn Phòng UBND 0972.024.022
26 UBND huyện Thọ Xuân Trịnh Đức Long Văn Phòng UBND 0919.235.256
27 UBND huyện Lang Chánh Nguyễn Trọng Tuấn Văn Phòng UBND 0379.445.089
28 UBND huyện Triệu Sơn Nguyễn Tài Thúc Văn Phòng UBND 0972.243.836
29 UBND huyện Ngọc Lặc Nguyễn Tiến Chung Văn Phòng UBND 0914.177.102
30 UBND huyện Vĩnh Lộc Tuấn Anh Văn Phòng UBND 0898.607.668
31 UBND huyện Nga Sơn Phạm Văn Lưu Văn Phòng UBND 0984.791.711
32 UBND Thị xã Sầm Sơn Lữ Trọng Văn Văn Phòng UBND 0979.823.334
33 UBND huyện Thường Xuân Nguyễn Phi Cường Văn Phòng UBND 0975.777.257
34 UBND huyện Hà Trung Đặng Duy Đông Văn Phòng UBND 0858.010.106
35 UBND huyện Thiệu Hóa Cao Đức Thành Văn Phòng UBND 0945.853.993
36 UBND huyện Tĩnh Gia Nguyễn Văn Toàn Văn Phòng UBND 0915.072.958
37 UBND huyện Hoằng Hóa Bùi Ngọc Quý Văn Phòng UBND 0975.788.678
38 UBND Thị xã Bỉm Sơn Phùng Thị Thu Văn Phòng UBND 0915.800.183
39 UBND huyện Nông Cống Phạm Anh Tuấn Văn Phòng UBND 0918.054.426
40 UBND huyện Đông Sơn Ngọ Thành Nhân Văn Phòng UBND 0903.491.913
41 UBND huyện Quảng Xương Phạm Hùng Dương Phòng VH&TT 0974.484.991
42 UBND Thành Phố Trần Xuân Chiến Văn Phòng UBND
0904.571.262
43 UBND huyện Như Xuân Hoàng Văn Vinh Phòng VH&TT 0976.715.486
44 UBND huyện Bá Thước Nguyễn Văn Cảnh Văn Phòng UBND 0985.827.040
45 UBND huyện Yên Định Phùng Thế Dũng Phòng VH&TT 0966.927.000
46 UBND huyện Cẩm Thủy Đinh Sỹ Cường Văn Phòng UBND 0392.635805
47 UBND huyện Thạch Thành Trương Xuân Việt Văn Phòng UBND 0915.983.008